Lọc theo giá : 0 - 2 triệu 2 - 5 triệu 5 - 10 triệu 10 - 20 triệu 20 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 50 triệu 50 - 80 triệu Trên 80 triệu
Số bếp : 1 2 2 bếp 3 4 4 bếp
Hãng bán chạy : Chefs
Xuất xứ: Malaysia
 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Chefs

  Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL311 (hết hàng)

 • 6,490,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Chefs

  Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL32A

 • 10,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Binova

  Bếp hồng ngoại Binova BI 247DH

 • 15,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Binova

  Bếp hồng ngoại Binova BI 2266C

 • 2,100,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoliz

  Bếp hồng ngoại Napoliz NA 01SE

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Napoliz

  Bếp hồng ngoại Napoliz NA VTC04CE

 • 15,300,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoliz

  Bếp hồng ngoại Napoliz NA 3800

 • 22,000,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoliz

  Bếp hồng ngoại Napoliz VTC 3SE

 • 25,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoliz

  Bếp hồng ngoại Napoliz VTC4 SE

 • 2,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoli

  Bếp hồng ngoại Napoli NA 06E

 • 14,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoli

  Bếp hồng ngoại Napoli NA 800K1

 • 15,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Napoli

  Bếp hồng ngoại Napoli NA 804E

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca DZ 5803

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca DZ 7372

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca DZ-3002

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca DE 01

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca DZ-7354

 • 16,950,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca MH02R

 • 19,800,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca MH 04R

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Malloca

  Bếp hồng ngoại Malloca DZ-01R

 • 19,600,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Giovani

  Bếp hồng ngoại Giovani G 22E

 • 2,250,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Faster

  Bếp hồng ngoại Faster FS-218E

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Faster

  Bếp hồng ngoại Faster FS 118E

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Faster

  Bếp hồng ngoại Faster FS 2E

 • 16,800,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Faber

  Bếp hồng ngoại Faber FB-603E

 • 12,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Faber

  Bếp hồng ngoại Faber FB 604ETS

 • 10,000,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Faber

  Bếp hồng ngoại Faber FB 604EM