Lọc theo giá : 0 - 2 triệu 2 - 5 triệu 5 - 10 triệu 10 - 20 triệu 20 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 50 triệu 50 - 80 triệu Trên 80 triệu
Số bếp : 1 2 2 bếp 3 4 4 bếp
Hãng bán chạy : Chefs
Xuất xứ: Châu Âu
 • 20,100,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Ariston

  Bếp hồng ngoại Ariston NRA 640X

 • 24,100,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Ariston

  Bếp hồng ngoại Ariston NRA 640 B

 • 15,000,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Ariston

  Bếp hồng ngoại Ariston NRM 640 X

 • 21,800,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Bauer

  Bếp hồng ngoại Bauer BE 32EE

 • 16,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Bosch

  Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

 • 16,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Bosch

  Bếp hồng ngoại Bosch PKF651T14E

 • 21,400,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Bosch

  Bếp hồng ngoại Bosch PKC875N14A

 • 19,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Bosch

  Bếp hồng ngoại Bosch PKN645 T14

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại âm Cata FEC 604 (hết hàng)

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TC 604 FVI (hết hàng)

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TCD 302VI (hết hàng)

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TCD 603I (hết hàng)

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TCD 705GR FVI (hết hàng)

 • Liên hệ

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TCO 904 OR FVI (hết hàng)

 • 8,000,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TD 302

 • 11,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Cata

  Bếp hồng ngoại Cata TT 603

 • 19,690,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Teka

  Bếp hồng ngoại Teka TK 831HZ

 • 11,429,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Teka

  Bếp hồng ngoại Teka VT TC 2P1

 • 16,000,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Teka

  Bếp hồng ngoại Teka TR 620

 • 15,700,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Teka

  Bếp hồng ngoại Teka TR 640

 • 19,500,000 (VNĐ)

  Bếp hồng ngoại Malmo

  Bếp hồng ngoại Malmo MC 214EI