Xuất xứ : Châu Âu Đức Hàn Quốc Italy Malaysia
Hãng phổ biến : Bosch Munchen
Giá: Trên 80 triệu