Xuất xứ : Châu Âu Đức Hàn Quốc Italy Malaysia
Hãng phổ biến : Bosch Munchen
Giá: 20 - 30 triệu
 • 26,100,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Munchen

  Máy rửa bát Munchen M15

 • 28,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

 • 28,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LDF 12H54 X EX R

 • 23,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LFF 8H54 X EX R

 • 26,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor LVF13X

 • 34,650,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW7 86FI

 • 25,590,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW8 59FI

 • 26,380,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW9 55S

 • 30,789,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW8 60S

 • 25,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Nardi

  Máy rửa bát Nardi LSI6012SH

 • 33,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS69N28EU

 • 31,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS69N22EU

 • 28,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU Super Silence

 • 32,839,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMU58M75EU

 • 30,525,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS69N42EU

 • 26,600,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor LVF65IT

 • 28,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Nardi

  Máy rửa bát NARDI LSI 6014 HL

 • 25,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Nardi

  Máy rửa bát Nardi LSI6012SH

 • 31,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Brandt

  Máy rửa bát Brandt DFH13117X

 • 28,200,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Brandt

  Máy rửa bát Brandt DFH13114W

 • 25,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát ariston 5b010

 • 32,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LFZ 3284 A IX EX

 • 24,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LSF 723 X EU

 • 27,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LDF12M5 X AUS

 • 36,584,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát bosch SMV69N40EU

 • 27,753,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Hafele

  Máy rửa bát Hafele 539 26 132

 • 23,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Kaff

  Máy rửa bát Kaff KF S906TFT