Xuất xứ : Châu Âu Đức Hàn Quốc Italy Malaysia
Hãng phổ biến : Bosch Munchen
Giá: 2 - 5 triệu