Xuất xứ : Châu Âu Đức Hàn Quốc Italy Malaysia
Hãng phổ biến : Bosch Munchen
Giá: 10 - 20 triệu
 • 15,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Munchen

  Máy rửa bát Munchen C6

 • 20,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Munchen

  Máy rửa bát Munchen MCH5

 • 22,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

 • 25,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU

 • 22,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E82EU

 • 20,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS40E32EU

 • 20,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LFF 114 IX EX

 • 22,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Ariston

  Máy rửa bát Ariston LKF 720 X EX R

 • 22,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Giovani

  Máy rửa bát Giovani G DWF361D

 • 19,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Giovani

  Máy rửa bát Giovani G DWF361S

 • 13,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Daiwa

  Máy rửa bát Daiwa DWA 3301H

 • 22,990,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Napoliz

  Máy rửa bát Napoliz NA 668DW

 • 22,990,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Napoliz

  Máy rửa bát Napoliz NA12DW

 • 19,450,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7205P

 • 21,200,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7215

 • 18,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7225

 • 19,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7309K

 • 20,790,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7309E

 • 18,150,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7309I

 • 16,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 9373D

 • 14,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 9242A

 • 18,850,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Malloca

  Máy rửa bát Malloca WQP12 J7201

 • 21,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Electrolux

  Máy rửa bát Electrolux ESF63020X

 • 19,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Electrolux

  Máy rửa bát Electrolux ESF65050X

 • 17,990,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Electrolux

  Máy rửa bát Electrolux F 64480I M

 • 24,418,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW7 59FI

 • 21,230,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka LP7 840

 • 18,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Chefs

  Máy rửa bát Kuche DWF 1200LW