Lọc theo giá : 0 - 2 triệu 2 - 5 triệu 5 - 10 triệu 10 - 20 triệu 20 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 50 triệu 50 - 80 triệu Trên 80 triệu
Hãng phổ biến : Bosch Munchen
Xuất xứ: Châu Âu
 • 15,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Munchen

  Máy rửa bát Munchen C6

 • 20,900,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Munchen

  Máy rửa bát Munchen MCH5

 • 26,100,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Munchen

  Máy rửa bát Munchen M15

 • 22,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

 • 25,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU

 • 22,800,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E82EU

 • 28,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

 • 20,000,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Bosch

  Máy rửa bát Bosch SMS40E32EU

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor 2LF 013IX

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor LVF19X

 • 26,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor LVF13X

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor ES34X

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor ES 30X

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor 1LF 020SX

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor 1LF 019SX

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor 2LF 013SX

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor 2LF 065IT 1X

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor FDW 100LX

 • Liên hệ

  Máy rửa bát Fagor

  Máy rửa bát Fagor ES 2+2X

 • 21,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Electrolux

  Máy rửa bát Electrolux ESF63020X

 • 19,500,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Electrolux

  Máy rửa bát Electrolux ESF65050X

 • 17,990,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Electrolux

  Máy rửa bát Electrolux F 64480I M

 • 34,650,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW7 86FI

 • 40,249,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW8 80FI

 • 25,590,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW8 59FI

 • 24,418,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW7 59FI

 • 26,380,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW9 55S

 • 30,789,000 (VNĐ)

  Máy rửa bát Teka

  Máy rửa bát Teka DW8 60S