Kích thước : 60 cm 70 cm 90 cm 100 cm 1050 cm 40 cm 50 cm 60 60 cm 60cm 62 cm 68 cm 70 70 cm 70cm 75 cm 80 cm 90 90 cm 90cm
Hãng bán chạy : Ariston Batani Canzy Giovani Lorca Malloca Munchen Teka Toji
Xuất xứ : Châu Âu Italy Malaysia Malloca Malysia Sevilla Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ Trung Quốc Việt Nam
Giá: 5 - 10 triệu
 • 9,530,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Toji

  Máy hút mùi Toji H706.7-2TC

 • 8,900,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Toji

  Máy hút mùi Toji H706.7-C

 • 7,500,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Toji

  Máy hút mùi Toji H549.7

 • 6,000,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Ariston

  Máy hút mùi Ariston SL 19.1.P IX

 • 11,000,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Ariston

  Máy hút mùi Ariston HNB6.7 AD X

 • 6,700,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani K219

 • 6,500,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani BA 7A

 • 7,500,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani BA-H921

 • 7,700,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani BA-H991

 • 9,500,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani BA-T7

 • 9,700,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani BA-T9

 • 7,200,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Batani

  Máy hút mùi Batani BA-K8

 • 6,259,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Teka

  Máy hút mùi Teka C920

 • 9,999,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Teka

  Máy hút mùi Teka CNL1 9000

 • 7,359,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Teka

  Máy hút mùi TEKA DEP 90

 • 6,680,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Canzy

  Máy hút mùi Canzy CZ-3388-70

 • 6,880,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Canzy

  Máy hút mùi Canzy CZ-3388-90

 • 8,780,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Canzy

  Máy hút mùi Canzy CZ-607

 • 8,980,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Canzy

  Máy hút mùi Canzy CZ-609

 • 6,450,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Dmestik

  Máy hút mùi Dmestik ROYAL 70

 • 6,950,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Dmestik

  Máy hút mùi Dmestik ROYAL 90

 • 7,350,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Dmestik

  Máy hút mùi GRANADO 90 BL

 • 7,150,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Dmestik

  Máy hút mùi GRANADO 70 BL

 • 7,150,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Dmestik

  Máy hút mùi Dmestik IBER 90 N

 • 7,450,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Giovani

  Máy hút mùi Giovani G 70G

 • 7,920,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Giovani

  Máy hút mùi Giovani G 7304RS

 • 8,220,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Giovani

  Máy hút mùi Giovani G 9340RS

 • 7,850,000 (VNĐ)

  Máy hút mùi Giovani

  Máy hút mùi Giovani G 90G