Hãng bán chạy : Chefs Essen Lorca Malmo Mastercook Munchen Taka
Xuất xứ : Châu Âu Chính hãng Đức Hàn Quốc Italia Malaysia Tây Ban Nha Trung quốc Việt Nam
Số bếp : 2 2 bếp 3 3 bếp 4
Giá: 5 - 10 triệu
 • 7,991,208 (VNĐ)

  Bếp điện từ Chefs

  Bếp điện từ Chefs EH MIX2000A

 • 10,900,411 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Batani EG 668

 • 10,800,412 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Batani EG 68A

 • 9,860,118 (VNĐ)

  Bếp điện từ Giovani

  Bếp điện từ Giovani G 251ET

 • 9,861,223 (VNĐ)

  Bếp điện từ Taka

  Bếp điện từ Taka TK IR02C2

 • 10,801,231 (VNĐ)

  Bếp điện từ Faster

  Bếp điện từ Faster FS 2CE

 • 10,000,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Napoli

  Bếp điện từ Napoli NA 08K2

 • 10,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Napoli

  Bếp điện từ Napoli NA 400K2

 • 10,000,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Uber

  Bếp điện từ Uber 3V 86CR

 • 10,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Feuer

  Bếp điện từ Feuer FE-50D

 • 8,206,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Faro

  Bếp điện từ Faro FR1 2189

 • 13,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Batani EG-I3R

 • 7,890,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Lorca

  Bếp điện từ Lorca TA 1007EC

 • 8,000,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Batani EG-16

 • 14,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Batani EG-99

 • 9,980,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Canzy

  Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB

 • 13,500,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Napoli

  Bếp điện từ Napoli NA-DT3001

 • 11,200,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Taka

  Bếp điện từ Taka IR3B

 • 9,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Chefs

  Bếp điện từ Chefs EH MIX321

 • 12,500,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Eurosun

  Bếp điện từ Eurosun EU TE216

 • 10,800,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Eurosun

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE215

 • 13,250,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Arber-372

 • 14,250,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Batani

  Bếp điện từ Arber-377