Lọc theo giá : 0 - 2 triệu 2 - 5 triệu 5 - 10 triệu 10 - 20 triệu 20 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 50 triệu 50 - 80 triệu Trên 80 triệu
Hãng bán chạy : Chefs Essen Lorca Malmo Mastercook Munchen Taka
Số bếp : 2 2 bếp 3 3 bếp 4
Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • 15,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Chefs

  Bếp điện từ Chefs EH MIX866

 • 19,490,406 (VNĐ)

  Bếp điện từ Chefs

  Bếp điện từ Chefs EH MIX544

 • 7,991,208 (VNĐ)

  Bếp điện từ Chefs

  Bếp điện từ Chefs EH MIX2000A

 • 22,890,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Lorca

  Bếp điện từ Lorca LCE 306

 • 17,990,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Lorca

  Bếp điện từ Lorca LCE 808

 • 21,000,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Cata

  Bếp điện từ Cata IT 773

 • 20,860,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Malmo

  Bếp điện từ Malmo MC 350EI plus