Lọc theo giá : 0 - 2 triệu 2 - 5 triệu 5 - 10 triệu 10 - 20 triệu 20 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 50 triệu 50 - 80 triệu Trên 80 triệu
Hãng bán chạy : Chefs Essen Lorca Malmo Mastercook Munchen Taka
Số bếp : 2 2 bếp 3 3 bếp 4
Xuất xứ: Châu Âu
 • 19,500,401 (VNĐ)

  Bếp điện từ Munchen

  Bếp điện từ munchen QA300I

 • 18,300,502 (VNĐ)

  Bếp điện từ Munchen

  Bếp điện từ Munchen MC 200I

 • 20,207,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Munchen

  Bếp điện từ Munchen Q2Fly Max

 • Liên hệ

  Bếp điện từ Fagor

  Bếp điện từ Fagor I 200TAX

 • 29,351,224 (VNĐ)

  Bếp điện từ Teka

  Bếp điện từ Teka IR 622

 • 32,890,425 (VNĐ)

  Bếp điện từ Teka

  Bếp điện từ Teka IR624

 • 21,900,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Nardi

  Bếp điện từ Nardi PVF 9HT 19

 • 18,800,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Uber

  Bếp điện từ Uber 2V 33S

 • 22,800,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Uber

  Bếp điện từ Uber 2V 330S

 • 24,800,000 (VNĐ)

  Bếp điện từ Uber

  Bếp điện từ Uber 2V 800