Lọc theo giá : 0 - 2 triệu 2 - 5 triệu 5 - 10 triệu 10 - 20 triệu 20 - 30 triệu 30 - 35 triệu 35 - 50 triệu 50 - 80 triệu Trên 80 triệu
Hãng bán chạy : Chefs Essen Lorca Malmo Mastercook Munchen Taka
Số bếp : 2 2 bếp 3 3 bếp 4
Xuất xứ: Châu Âu
  • 19,500,401 (VNĐ)

    Bếp điện từ Munchen

    Bếp điện từ munchen QA300I

  • 18,300,502 (VNĐ)

    Bếp điện từ Munchen

    Bếp điện từ Munchen MC 200I

  • 20,207,000 (VNĐ)

    Bếp điện từ Munchen

    Bếp điện từ Munchen Q2Fly Max

  • Liên hệ

    Bếp điện từ Fagor

    Bếp điện từ Fagor I 200TAX

  • 29,351,224 (VNĐ)

    Bếp điện từ Teka

    Bếp điện từ Teka IR 622

  • 32,890,425 (VNĐ)

    Bếp điện từ Teka

    Bếp điện từ Teka IR624

  • 21,900,000 (VNĐ)

    Bếp điện từ Nardi

    Bếp điện từ Nardi PVF 9HT 19

  • 18,800,000 (VNĐ)

    Bếp điện từ Uber

    Bếp điện từ Uber 2V 33S

  • 22,800,000 (VNĐ)

    Bếp điện từ Uber

    Bếp điện từ Uber 2V 330S

  • 24,800,000 (VNĐ)

    Bếp điện từ Uber

    Bếp điện từ Uber 2V 800